EKONOMSKI FAKULTET
Adresa: Ul. Matice hrvatske b.b.
88 000 Mostar
Telefon: 036 322 668, 324 017
Fax: 036 316 597
E-mail: mail@ef.sve-mo.ba
Web site:

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju