Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija
Adresa: Građevinskog fakulteta Mostar
Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar “Midhat Hujdur-Hujka”
88 104 Mostar
Telefon: 061 106 232
E-mail: gf@unmo.ba

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju