FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
Adresa: Sjeverni logor 12
88 000 Mostar
Tel/Fax: 036 570 730
E-mail: visnja@fit.ba, Višnja Vojinović, referent Studentske službe
>Web site: www.fit.ba/ba

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju