FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT
Adresa: Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar “Midhat Hujdur-Hujka”
88 104 Mostar
Tel/Fax: 036 570 731 (dekanat)
Web site: www.fpm.ba

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju