ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI FAKULTET
Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića 77/3
78 000 Banja Luka
Telefon: 051 462 545 (studentska služba)
E-mail: info@agfbl.org
Web site: www.agfbl.org

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju