Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading

Adresa:

Patriotske lige 41

71 000 SARAJEVO

Tel: +38733553837

Fax: +38733553835

Email: fakultet@fju.edu.ba

Web: www.fju.edu.ba

O fakultet i studiju:

Fakultet za javnu upravu u Sarajevu formira se prvenstveno u cilju unaprijeđenjaspecijaliziranogvisokoškolskogobrazovanjadržavnihslužbenikaiadministrativnihradnikauopće, aradiuspostavljanjafunkcionalnogsistemajavneupraveuBIHidoprinosajavnojslužbipouzorunapraksuEvropskeunije.

Djelovanjeupravcureformejavneuprave , zasnovano prvenstveno naedukaciji novih i visokostručnih kadrova za državnu službu i cjelokupan administrativni sektor, stručnom osposobljavanju postojećih, te statističkimidrugimistraživanjimauovojoblasti , osnovni je motiv osnivanja I djelovanja ovog Fakulteta.

Pored primarne visokoobrazovne djelatnosti I pružanja različitih edukacijskih vidova stručnih osposobljavanja uposlenicima u javnoj upravi, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu bavi se I izdavačkom djelatnošću, čime favorizuje rad bosanskohercegovačkih akademskih I dr. naučnih radnika te doprinosi unaprijeđenju visokog obrazovanja u BIH.


Ukoliko želite da doprinesete poboljšanju kvaliteta rada u općinama i drugim javnim preduzećima i ustanovama, da pomažete građjanima da riješe svoja statusna pitanja (od izdavanja ličnih dokumenata do regulisanja stambenih pitanja), tada je ovo odgovarajuće zanimanje za vas.

Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 
Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 

Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 
Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje::