KOMUNIKOLOŠKI KOLEDŽ U BANJALUCI

Adresa:

Vojvođanska 2
78000 Banja Luka

Tel: + 387-(0)51-321-200

Fax: 387-(0)51-321-201

Email: informacije@kfbl.edu.ba

Web: http://www.kfbl.edu.ba/

O koledžu:

Komunikološki koledž u Banjaluci je najstarija privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini i prva takva ustanova na kojoj se izučavaju najvažniji oblici, metodi i vidovi društvenog komuniciranja.

Koledž je visoka škola na kojoj se izvodi četvorogodišnji i trogodišnji studij prvog ciklusa i stiču akademska zvanja utvrđena zakonom. Diplome Koledža imaju zakonski status visokoškolskih diploma, a priznaju se i u svim evropskim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije, kao i u SAD.

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju