Bistrik 7

Sarajevo, 71000

Bosnia and Herzegovina

Tel: +387 33 563 030 / 654-716

Fax: +387 33 563 033

E-mail: admissions@ssst.edu.ba

Web: http://ssst.edu.ba

 

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju