ADRESA:

Banja Luka

Pere Krece 13,

Pošt. fah 51 Banja Luka 78102

Tel: +387 (0) 51 430 890

Otvoreni univerzitet "APEIRON" Travnik 

Školska 23

Travnik 72270

Tel: +387 (0) 30 519 750

WEB mail: info@apeiron-uni.eu

Web: http://www.apeiron-uni.eu

Smjerovi:

  • Studijski program "Sportski Menadžment" (Sport Management) 
  • Studijski program "Sportski trener (Sport's Training & Coaching) 
  • Pedagoško-nastavni studijski program u sportu (Sport Lecturing) 

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju