ADRESA:

Banja Luka

Pere Krece 13,

Pošt. fah 51 Banja Luka 78102

Tel: +387 (0) 51 430 890

Otvoreni univerzitet "APEIRON" Travnik 

Školska 23

Travnik 72270

Tel: +387 (0) 30 519 750

WEB mail: info@apeiron-uni.eu

Web: http://www.apeiron-uni.eu

Smjerovi:

  • Inženjering informacionih tehnologija
  • Nastavnička informatika

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju