Slobomir CENTRALA
TEL:+387(55)231-101
FAX:+387(55)231-176

Adresa:
Slobomir P Univerzitet PF 70 Pavlovića put bb
76300 Slobomir

Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Doboj CENTRALA
TEL:+ 387(53)209-621
FAX:+ 387(53)209-622

Adresa:
Slobomir P Univerzitet Odjeljenje u Doboju Svetog Save 1
74000 Doboj

Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@spu.ba

Web: http://ff.spu.ba/

Trenutno nema objavljenih sadržaja za ovu kategoriju