Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading

Kadrovski stručnjaci analiziraju radna mjesta u organizacijama, učestvuju u odlučivanju prilikom zapošljavanja novih radnika, brinu o međuljudskim odnosima u organizaciji. Ukratko oni se brinu o svemu što je u vezi zaposlenih.

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 

Stručnjaci za poslovanje drugdje nerazvrstani proučavaju i savjetuju o marketingu, promociji, odnosima sa javnošću i propisima vezanim za izume i autorska prava. Njihove usluge su korisne za osnivanje i vođenje firmi, jer oni vode istraživanja, procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova, komercijalne poslove, te usmjeravaju i koordinišu provođenje reklamnih akcija.

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 
Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje::