Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
I - Istraživačka sklonost podrazumijeva proučavanje naučnih pojava, rješavanje matematičkih problema, dobro razumijevanje naučnih principa. Osobe koje imaju istraživačke sklonosti su precizni i skloni naučnom mišljenju.
R - Realistična skolonst podrazumijeva razvijene praktične vještine. Razvijen interes ka radu sa stvarima koje se mogu vidjeti ili dodirnuti, kao što je rad sa alatima, uređajima, životinjama.


Hemičari (kemičari) od nama nepoznatih molekula i jedinjenja, koja imaju duge i čudne nazive, stvaraju tablete, vitamine, nove materijale ili nove okuse hrane.


Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 
Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 


Ugalj, nafta i prirodni plin su glavne energetske sirovine današnjice. Inžinjeri rudartsva su stručnjaci za iskopavanje i izvlaćenje ovih minerala bez kojih ne bismo mogli zamisliti današnji život.
Pošto se većina metala i energenata, potrebnih za moderni zivot, eksploatišu u neprerađenom obliku, potrebno ih je pročistiti. Inžinjeri kovinaurgije poznaju procese dobivanja metala iz njihovih ruda.