Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
I - Istraživačka sklonost podrazumijeva proučavanje naučnih pojava, rješavanje matematičkih problema, dobro razumijevanje naučnih principa. Osobe koje imaju istraživačke sklonosti su precizni i skloni naučnom mišljenju.
R - Realistična skolonst podrazumijeva razvijene praktične vještine. Razvijen interes ka radu sa stvarima koje se mogu vidjeti ili dodirnuti, kao što je rad sa alatima, uređajima, životinjama.


Ugalj, nafta i prirodni plin su glavne energetske sirovine današnjice. Inžinjeri rudartsva su stručnjaci za iskopavanje i izvlaćenje ovih minerala bez kojih ne bismo mogli zamisliti današnji život.
Pošto se većina metala i energenata, potrebnih za moderni zivot, eksploatišu u neprerađenom obliku, potrebno ih je pročistiti. Inžinjeri kovinaurgije poznaju procese dobivanja metala iz njihovih ruda.


Hemičari (kemičari) od nama nepoznatih molekula i jedinjenja, koja imaju duge i čudne nazive, stvaraju tablete, vitamine, nove materijale ili nove okuse hrane.
Projektanti računarskih sistema i sistem injzžinjeri olaksavaju život drugim ljudima tako što dizajniraju i preporučuju korisnicima najbolja rješenja koja rad na računarima čine što efikasnijim. Programeri prave programe pomoću kojih mi možemo da pišemo, računamo, dopisujemo se sa drugim ljudima preko računara, upravljamo avionima i sve manje pamtimo.