Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
I - Istraživačka sklonost podrazumijeva proučavanje naučnih pojava, rješavanje matematičkih problema, dobro razumijevanje naučnih principa. Osobe koje imaju istraživačke sklonosti su precizni i skloni naučnom mišljenju.
C -Konvencionalni sklonost podrazumijeva rad sa brojevima ili sa stvarima na unaprijed utvrđene načine.Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje arhitekturu racunara;
poznaje osnovne mrežne protokole;
poznaje funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom;
vrši detekciju i dijagnostiku kvarova;
vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje racunarske opreme i sistema;
vrši instalaciju sistemskog i korisnickog softvera;
koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka;
programira na jednom od programskih jezika;
poznaje osnove SQL (Structured Query Language),
koristi se sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS – Relational Data Base Management System);
poznaje bezbjednost racunarskih sistema;
programira u jednom objektno orijentisanom programskom jeziku;
poznaje osnove administriranja mrežnih servera;
koristi znanja iz analogne, digitalne i racunarske tehnike obrade i prijenosa podataka.

Geodeti i kartografi vrše premjeravanja zemljišta i objekata i prave karte i planove koje nam omogućavaju da znamo tačan položaj i visinu objekata na nekom terenu.