Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje znanje o preradi kože i krzna i izradi obuce, kožne galanterije i konfekcije od kože i krzna;
poznaje širok asortiman proizvoda u kožarskoj industriji;
vodi racuna o znacaju pripreme rada i razrade tehnološkog procesa izrade obuce, kožne galanterije i konfekcije od kože i krzna;
shvata znacaj izbora materijala koji nalazi prakticnu primjenu u zavisnosti od vrste i konstrukcije proizvoda;
poznaje nacin rukovanja mašinama, aparatima i uredajima i njihovog održavanja;
vrši laboratorijske kontrole, kontrole procesa rada i završne kontrole kvaliteta i kvantiteta saglasno sa važecim medunarodnim i državnim standardima;
radi na razvijanju samostalnog kreativnog istraživanja u izradi modela;
posjeduje osjecaj za estetske vrijednosti;
razvija kreativne sposobnosti za oblikovanje i konstruisanje prototipa proizvoda;
usvaja znanja za tehnicko prikazivanje predmeta i konstrukcije predmeta tehnickim crtežima;
usvaja znanja o skiciranju predmeta, prenošenju dimenzija iz žurnala i pracenju modnih kretanja u odnosu na oblik, velicinu, materijal i boju;
vlada znanjem i vještinom u izradi tehnicke dokumentacije, konstrukcije šablona, alata i kalupa od cije preciznosti zavisi kvalitet proizvoda;
u stanju je primijeniti informaticka znanja;
shvata potrebu pracenja i primjene novih informatickih tehnologija kao i znacaj permanentnog obrazovanja;
razvija samostalni rad i rad u grupi;
poznaje mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine.