Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
posjeduje izgradene sposobnosti samostalnog rada i rada u grupi;
posjeduje pravilan odnos prema opremi;
uspješno prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada;
posjeduje izgradenu sposobnost za komunikaciju;
racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu dokumentaciju;
uspješno primjenjuje informaticka znanja;
prakticno-manuelno sastavlja, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
uspješno primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
poznaje osnovne sirovine za proizvodnju eksplozivnih materijala;
vrši opsluživanje reaktora;
uspješno obavlja mjerenje fizickih parametara (temperature, pritiska, mase, protoka i sl.);
obavlja poslove i radne zadatke u laboratoriji za pripremu sirovina za proizvodnju eksploziva;
uzima uzorke i vrši laboratorijske analize uzoraka;
obavlja vodenje tehnološkog procesa: doziranje sirovina, livenje, presovanje, homogenizaciju, sušenje, granulaciju i sl.;
uspješno prati tehnološki proces proizvodnje inicijalnog eksploziva;
uspješno prati tehnološki proces proizvodnje brizantnih eksploziva;
prati proces proizvodnje pirotehnickih smješa;
ucestvuje u osvajanju novih proizvoda i u istraživackom radu;
vrši montažu bojevih sredstava, podsklopova i gotovih proizvoda;
obavlja pakovanje, oznacavanje i skladištenje bojevih sredstava;
poznaje laboraciju bojevih sredstava (pogonskih punjenja, inicijalnih elemenata i projektila);
poznaje delaboraciju i uništenje bojevih sredstava (pogonskih punjenja, inicijalnih elemenata i projektila);
obavlja završnu kontrolu podsklopova, sklopova i gotovih proizvoda;
poznaje standarde za eksplozivne materijale;
poznaje nacin primjene i koristi zaštitna sredstva na radu.