Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
 • osposobljen je za racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
 • posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razvijanje tehničko-tehnološke dokumentacije;
 • osposobljen je za pregled i kontrolu svih vrsta pomoćne mehanizacije na površinskom kopu;
 • spreman je da dnevno ili periodično vrši servisiranje osnovne mehanizacije na površinskom kopu;
 • zna da vrši montažu i demontažu sklopova bagera, zamjenu i opravku dijelova, te puštanje istog u probni rad;
 • zna da vrši montažu i demontažu sklopova bušilica koje se koriste na površinskom kopu, zamjenu ili opravku dijelova, te puštanje istih u probni rad;
 • uspješno vrši servisiranje teških kamiona, kontrolu stanja motora, upravljačkog sistema, kočionog sistema, vodi računa o stanju točkova i guma;
 • zna da vrši pregled motora i provjeru pneumatskog sistema;
 • osposobljen je za održavanje i servisiranje rudarske mehanizacije i motornih vozila uz primjenu mjera zaštite i sigurnosti pri radu;
 • poznaje osnovne pojmove iz tehničke i druge operativne dokumentacije kao i osnovne ekonomske pojmove iz organizacije rada;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i druge mjere zaštite.