Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajRearrange

Promjene u sadržaju poslova

 

Nijedan trend ne bilježi sveobuhvatno promjene u obavljanju posla danas. Mi ćemo opisati najbitnije obrasce posmatrajući ih kroz četiri aspekta rada koji se u značajnoj mjeri mijenjaju odgovarajući na, već opisane, promjenljive kontekste rada.

 

Kontrola i sloboda odlučivanja

 

Vertikalna podjela posla se mijenja u organizacijama koje poravnavaju svoju hijerarhiju, okreću se timskom radu organizacije rada i usvajajau politiku ljudskih resursa koja se često opisuje kao “radni sistem visokog učinka”. U ovakvim uslovima autonomija radnika u plavim mantilima je povećana i neke od odgovornosti koje su tradicionalno rezervisane za supervizore, dodjeljene su radnicima koji nisu supervizori. Ovo ne znači da su radnici u plavim mantilima ostvarili značajnu kontrolu nad poslom koji treba da se uradi, već se ta kontrola odnosi na način na koji se nešto radi.

 

Sloboda odlučivanja ipak nije univerzalna, već je redukovana u nekim uslužnim i industrijskim poslovima koji treba da služe masovnom tržištu koristeći racionalnije procese i informacione sisteme kojima se služi menadžment da nadgleda i kontroliše brzinu i kvalitet rada.

 

Područje rada

 

Zbog navedenih promjena povezanih sa decentralizacijom autonomije i kontrole, područje rada radnika u plavim mantilima se povećava, posebno u okolnostima u kojima se kroz timove unapređuje kvalitet, inovacija i odgovaranje na potrebe korisnika. U isto vrijeme, porast specijalizovanih naučnih znanja je povećao zahtjeve za specijalistima izvanrednog tehničkog znanja. Dalje, profesionalci i tehničari sa specijalizovanim znanjem i češće rade u međuzavisnim, multidisciplinskim i međufunkcionalnim timovima.

 

Kognitivna kompleksnost

 

Kognitivna kompleksnost rada se povećava za radnike u plavim mantilima i uslužne radnike kao rezultat navedenih tehničkih i organizacionih promjena. Dominantan je trend u smjeru poslova koji zahtijevaju kombinaciju fizičkih i senzornih vještina sa višim nivoom misaonih vještina, a koje zahtijeva tehnologija obrade informacija.

 

Interaktivni i zahtjevi ostvarivanja odnosa

 

Interpersonalne interakcije postaju bitnije u mnogim poslovima. Međuzavisnost i direktnija interakcija sa kolegama, korisnicima, klijentima i pacijentima povećava značaj i suštinske i emocionalne interakcije koje zahtijevaju vještine komunikacije, rješavanja problema i pregovaranja.