Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajRearrange


Najznačajniji razvoj u profesionalnim i tehničkim poslovima je njihov povećan broj i značaj za rad i ekonomiju generalno.

 

Analitičari najčešće definišu profesionalni i tehnički rad koristeći dvije široke kategorije zanimanja, date od strane Biroa za statistike rada, “Profesionalno specijalizovana zanimanja” i “Tehničko i slično podržavajuće osoblje”.

 

Profesionalni i tehnički radnici su oduvijek uživali značajnu autonomiju i očekuje se da će to i dalje ostati slučaj sa njima. Međutim, zapošljavanje profesionalaca od strane organizacija, kao npr. zapošljavanje ljekara u firmi pod upravljačkom kontrolom može dovesti do povećane birokratske kontrole profesionalaca. Na primjer, ljekari u organizacijama za održavanje zdravlja su zaposleni da prepisuju lijekove iz odobrenog formulara i to je birokratsko ograničenje njihove profesionalne autonomije.

 

Na područje rada ovih radnika utiče postepena ekspanzija profesionalnog i tehničkog rada unutar organizacija u kojima zanimanja sarađuju. Tehničri i profesionalci se ne uklapaju lako u vertikalnu podjelu na radnike u plavim mantilima i menadžere koja je dominirala u većini različitih fabričkih sistema. Umjesto toga, s obzirom da posjeduju znanje i ekspertizu koja je izvedena iz njihovog formalnog obrazovanja i treninga i iskustva, granice njihove ekspertize tendiraju da budu determinisane područjem njihovog treninga i iskustva. Prema tome, pozicija i interakcije unutar horizontalnih granica postaju sve važnija obilježja za profesionalne i tehničke radnike i organizacije koje ih zapošljavaju.

 

Složenost misaone aktivnosti je centralni dio profesionalnog i tehničkog rada, ali njena suština se brzo mijenja u mnogim zanimanjima. Tehnički crtač je napredovao od vještog konstruktora materijalnih stvari do operatora na softveru za kompjuterski dizajn. Tehnološke promjene u inžinjerstvu su zamaglile kategoriju između nekih inžinjera mehanike i elektrike: “mehatronici” spajaju digitalne i mehaničke sisteme. Socijalne promjene su primorale civilne inžinjere da uključe i razviju ekspertize za procjenu uticaja u zajednici.

 

Stvaranje međufunkcionalnih timova zahtijeva od profesionalnih i tehničkih radnika da posjeduju misaone i interaktivne vještine potrebne za komunikaciju, pregovaranje i rješavanje problema preko tradicionalnih horizontalnih granica. U pomagačkim profesiojama, kao što su medicinske sestre ili ljekari, radnici su postali mudriji u ostvarivanju emocionalnog susreta između pacijenta i pružaoca pomoći, shvatajući da liječenje može imati efekta pružanjem kako fizičke, tako i emocionalne pomoći. Mnogo drugih profesionalaca i tehničara koji rade sa korisnicima i klijentima sada prolaze kroz treninge o emocionalnim aspektima njihovog rada.