Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

izgraduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
stice pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
stice sposobnost za komunikaciju;
izgraduje navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
primjenjuje informaticka znanja;
stice prakticne-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
rukuje aparatima, priborom, alatom i instrumentima;
pregleda vlasište i dogovara o frizerskoj usluzi;
pere i njeguje kosu;
skracuje i oblikuje kosu, klasicno i moderno;
predlaže izbor boje, te priprema i nanosi boju uz upotrebu aparata za upravljanje procesa;
obavlja sve vrste preparacije kose;
kvalitetno vrši šatiranje i nijansiranje kose;
njeguje lice muškaraca, brijanje i izbrijavanje;
skracuje, oblikuje i boji bradu i brkove;
brije i izbrijava bradu i glavu:
izraduje klasicne i moderne frizure;
estetski oblikuje frizuru prema licu;
prakticno i estetski oblikuje dnevne, koktel, vecernje i fantazije frizure;
upotrebljava ukrasne predmete;
vlada tehnikom nanošenja laka i laka za šatiranje kose.