Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

uspješno pruža zdravstvenu njegu u opcim i specijalnim bolnicama, poliklinikama i klinickim ustanovama; osposobljen za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa aspekta preventivne, kurativne i rehabilitacijske medicine; osposobljen za rad u klubovima za masovne hronicne i nezarazne bolesti i bolesti ovisnosti; osposobljen za rad u domovima za napuštenu djecu i djecu sa specijalnim potrebama; osposobljen za rad u domovima za stara i iznemogla lica; osposobljen za rad u institucijama za zdravstveno-socijalnu zaštitu osjetljivih populacionih grupa; uspješan u radu u humanitarnim ustanovama i organizacijama (Crveni krst, Caritas, Crveni polumjesec, Ljekari bez granica, Ljekari svijeta);