Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

docekuje i ispraca goste, brine o adekvatnom usluživanju i prati odnos osoblja prema gostima;
vrši kontrolu kvaliteta konzumacija;
poznaje nacine usluživanja;
poznaje domace i internacionalne kuhinje, razna pica i napitke te barske mješavine;
poznaje jedan svjetski strani jezik;
vrši prijem narudžbi za sve prigodne i svecane obroke;
predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta usluga, boljeg asortimana jela, pica i napitaka i zabavnog života za goste;
svakodnevno vrši nadzor u prostorijama za usluživanje gostiju u pomocnim prostorijama i brine se da se uoceni nedostaci otklone;
brine o asortimanu, pravilnom rukovodenju i hladenju pica do odgovarajuce temperature;
vrši obradu svih vrsta mesa, riba i hladnih preradevina, povrca, tjestenina i dekorativnih namirnica;
vrši finalizaciju jela (odredivanje boje, arome, gustoce i specificnosti);
prati, blanšira, kuha, prži, priprema i garnira jela;
vrši dekorativno slaganje jela, prelijevanje umakom i dresing jela;
vrši nadzor i održavanje temperature gotovih jela;
vrši porcionisanje i distribuciju gotovih jela iz kuhinje;
vrši trebovanje namirnica biljnog i životinjskog porijekla, te utvrduje kvantitet i kvalitet namirnica;
priprema inventar za serviranje jela, primanje narudžbi, kontrolu realizacije, saobracaj i zakljucno stanje, evidenciju sredstava rada;
organizuje pripremu proizvodnje, kontrolu dokumentacije, daje upute i otklanja nedostatke;
priprema dnevne i sedmicne planove kuhinje;
vrši izradu normativa i kalkulacija za sve vrste jela;
utvrduje recepture za pripremanje jela i zaštitu hrane u ratnim uslovima;
koordinira rad kuhinjskih radnika;
prima i po mogucnosti rješava žalbe gostiju;
održava kontakte sa recepcijskom službom u vezi sa zajednickim uslugama koje gosti koriste (grupni i individualni aranžmani);
utvrduje higijensko-tehnicke uslove prostorija, opreme i zaposlenih radnika kuhinje.