Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola
 
Stručne kvalifikacije:
 

 • vrši pružanje svih poštanskih usluga, usluga novcanog poslovanja i drugih usluga korisnicima istih; rukuje novcem i drugim blagajnickim sredstvima u skladu sa važecim propisima;
 • vrši obracun sa glavnom blagajnom; vodi odgovarajuce evidencije iz djelokruga rada;
 • vrši pripreme svih vrsta isplatnih novcanih dokumenata po dostavnim rejonima za isplatu na domu;
 • trebuje potrebnu kolicinu novca od glavne blagajne;
 • rucno unosi podatke sa dokumenata iz neautomatizovanih pošta;
 • zadužuje i razdužuje poštonoše sa isplatnim dokumentima i novcem; vodi dnevnike isplacenih novcanih dokumenata;
 • obavlja sve poslove u vezi sa reklamacijama i rješava potražnice u unutrašnjem i medunarodnom saobracaju;
 • vodi knjigu riješenih i neriješenih potražnica;
 • vrši dostavu paketa na domu i upravlja motornim vozilom;
 • vrši zaduženje i razduženje po dolasku i povratku sa dostave; preuzima od poštanskog centra sve vrste pismonosnih pošiljaka i novcanih dokumenata za dostavu te vrši diobu istih po dostavnim rejonima;
 • zadužuje i razdužuje poštonoše sa knjižnim pošiljkama;
 • preuzima i otprema predvidene zakljucke sa svih nivoa prevoza i za sve nivoe prevoza, vrši kartovanje i otpremu pošiljaka;
 • sacinjava vrecne nazivnice, spiskove razmjene i vodi pregled rada;
 • stara se o blagovremenoj razmjeni zakljucaka; sacinjava zapisnike o neispravnosti pošiljaka;
 • obavlja poštansko-carinski postupak i naplatu poštansko-carinskog posredovanja;
 • otklanja nepravilnosti u dokumentima; popunjava poštansko-carinsku popratnicu;
 • vrši upis pošiljaka u poštansko-carinsku prijavu;
 • vrši otvaranje vreca, pruzimanje pošiljaka i njihovo usmjeravanje po odredišnim zemljama, odnosno po poštanskim centrima;
 • vrši postavljanje praznih vreca i njihovo vezivanje;
 • vodi evidencije otpremljenih, odnosno primljenih pošiljaka;
 • vrši kontrolu pošiljaka koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli i usmjerava ih poštama carinjenja;
 • vodi evidencije o otpremljenim i prispjelim zaključcima;
 • sacinjava poštansko-carinske popratnice za paketske vreće.