Pravni stručnjaci

Slike ovog zanimanja/zvanja: 

Gdje steći ovo zvanje: 
FAKULTET MEĐUNARODNOG PRAVA I DIPLOMATIJE AMERIČKOG UNIVERZITETA U BiH
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu
FAKULTET PRAVNIH NAUKA UNIVERZITETA APEIRON
Pravni fakultet Slobomir P Univerziteta
Pravni fakultet u Bijeljini Univerziteta Sinergija
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
PRAVNI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHAĆU
PRAVNI FAKULTET NA PALAMA
Pravni fakultet u Sarajevu
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Holland kod ovog zvanja / zanimanja: 
ES
Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje::