Grafički tehničar

Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

pravilno organizuje rad na radnom mjestu, kao i protokol ponašanja;
posjeduje razvijenu sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
sposoban je za pracenje novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji i sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad u pogonu pripreme;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad u procesu izrade grafickih proizvoda;
uspješno planira, priprema, analizira i rješava probleme po pitanju likovnih i primijenjenih umjetnosti;
uspješno komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima;
uspješno rukuje racunarima i tehnološkim linijama za objedinjavanje sloga, ilustracije i formiranje stranica za izradu štamparske forme;
postavlja, vodi i kontroliše unose podataka u kompjuter;
poznaje rukovanje mašinama i tehnološkim linijama za preradu papira i ostalih grafickih usluga proizvoda, kartonaže i ambalaže, ukljucujuci numericko upravljanje mašinama;
uspješno priprema, izdaje i obraduje radne naloge, te priprema tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
poznaje razlicite forme i medije umjetnickog izražavanja i komuniciranja;
uspješno utvrduje norme rada, normative materijala i radi kalkulacije utroška;
vrši prijem i skladištenje grafickih materijala, skladištenje i opremu proizvoda, kao i ekspediciju grafickih proizvoda;
sposoban je da prima, prati i realizuje posao od narucioca;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.