Autoelektričar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje elektrotehnicke materijale, elektricne i elektronske komponente i sklopove;
posjeduje osnovna znanja za montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektricnih uredaja i instalacija na motornim drumskim vozilima;
poznaje principe rada elektronskih uredaja primijenjene elektronike u drumskim vozilima;
koristi racunar u detekciji i dijagnostici kvara;
vrši ispitivanje i održavanje akumulatora.