Tehničar za mehatroniku

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u bilo kojoj djelatnosti (uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehnickim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.);
poznaje i projektuje automatske mašine, naprave i alate (alatnice, tehnologije, inžinjering) te jednostavne sisteme opreme, kao i dogradnju postojece opreme i sistema;
poznaje i radi na kompleksnoj opremi i sistemima;
poznaje i vrši nadzor nad vodenjem složenih procesa u pogonima;
poznaje i vrši servisiranje kompleksnih sistema i opreme;
poznaje principe mjerenja i mjerne uredaje, te ih koristiti u praksi;
poznaje senzore za razlicite zahtjeve i uslove rada, te nacin na koji rade senzori i njihove karakteristike;
poznaje principe upravljanja, rad na racunaru, te zna unijeti i pokrenuti programe, otkloniti nastale greške i programski realizirati dodatne zahtjeve procesa;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
pojedini profili ovog zanimanja mogu biti usmjereni dodatno prema uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehnickim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.