Tehničar elektroenergetike

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši projektovanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, elektricnih mašina i opreme;
vrši detekciju i dijagnostiku kvara;
vrši montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, elektricnih mašina i opreme;
vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uredaja;
poznaje osnovne zakone upravljanja elektroenergetskim postrojenjima i uredajima.