Farmaceutski tehničar

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje znanje neophodno za obavljanje poslova farmaceutskog tehnicara i prvenstveno je educiran za rad u javnoj apoteci;
osposobljen je za rad u bolnickoj apoteci;
može da radi u tvornici gotovih farmaceutskih preparata;
može da radi u tvornici koja se bavi proizvodnjom lijekova biljnih preparata;