Tesar - polagač obloga

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu tesarskih i oblagackih poslova;
poznaje sve faze u procesu rada;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
koristi savremene metode u procesu rada;
poznaje konstruktivne elemente objekata i njihove funkcije u samom objektu;
izraduje razne vrste tesarskih veza;
koristi drvene i metalne spojeve te razna ljepila i lijepljene spojeve;
izraduje prirucne drvene sklopove i oplate;
izraduje konstruktivne drvene elemente za krovove;
priprema podloge za obloge;
obavlja podopolagacke radove (kamen, ploce, opeka) u objektima i izvan njih;
izraduje podloge za podove u objektima;
postavlja drvene podove (brodski pod, parket i dr.);
postavlja tkane podne podloge (tepisoni, itisoni i dr.);
postavlja vinil-azbestne podove;
održava i renovira starije podove;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.