Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajRearrange

Zašto se prijaviti na biro?

 

 

Pravovremenom registracijom u svom općinskom birou za zapošljavanje steći ćete prava na:

 

  • usluge posredovanja u zapošljavanju,
  • informiranje o mogućnostima zapošljavanja različitih kategorija nezaposlenih,
  • osiguranje za slučaj nezaposlenosti i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba.

Kako se prijaviti na evidenciju nezaposlenih?

Prijavljivanje se vrši u općinskim biroima za zapošljavanje prema mjestu prebivališta. Potrebno je pojaviti se lično/osobno i ponijeti:

  • ličnu kartu/osobnu iskaznicu
  • prijavu mjesta boravka
  • radnu knjižicu (evidentiranu u općini, gdje ćete predočiti dokaz o stručnoj spremi- svjedodžbu (diplomu) o završenom obrazovanju i ostaviti ovjerene kopije dokumenata).

Rokovi prijavljivanja

  • 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako ste prije toga izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu
  • osobe koje su prema propisima o školovanju izgubile status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinule redovno školovanje zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja, ako su se prijavile birou za zapošljavanje u roku od 30 dana od prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Pažnja !!!

 

Kod utvrđivanja statusa nezaposlenosti, prilikom prvog prijavljivanja na evidenciju, nezaposlena osoba dužna je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je nezaposlena u skladu sa članom 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, čime potvrđuje tačnost datih navoda i izjavljuje da je svjesna da za davanje netačnih ili nepotpunih podataka može snositi posljedice predviđene Pravilnikom o evidenciji u oblasti zapošljavanja.

 

Nakon registracije, od savjetodavca u općinskom birou dobit ćete Kontrolni list javljanja i bit ćete obavješteni o rokovima redovnog javljanja u biro za zapošljavanje, kako ne biste izgubili prava po osnovu nezaposlenosti.